Monday, October 17, 2011

Problem sa brisanjem MySQL korisnika?

Prilikom re-kreiranja hosting naloga ili pokretanja restore procedure za backup kopiju, na serverima koji su pod Linux operativnim sistemom sa cPanel administracijom, povremeno se javlja sledeća greška:
Account Creation Status: failed (Sorry, a mysql user with the name xxx already exists.)
Razlog je greška prilikom procedure brisanja naloga gde se ne obavi brisanje podataka o korisniku u okviru cPanel db konfiguracionog  fajla koji se nalazi na adresi:  /var/cpanel/databases/users.db
Sve što je potrebno jeste da izbrišete korisnike koji više nisu validni u prethodno pomenutom fajlu, i da obavite resetovanje mysql servisa.

Sunday, October 16, 2011

Chrome Remote Desktop BETA uputstvo za podešavanje

Kompanija Google, lider u razvoju internet tehnologija predstavila je novo plug-in rešenje za popularni Google Chrome, namenjeno remote pristupu računarima pod imenom Chrome Remote Desktop. Radi se o aktuelnoj BETA verziji koja je već na raspolaganju korisnicima, dok se konačna verzija priprema sa dosta novih funkcionalnosti.

Chrome Remote Desktop predstavlja dodatak koji se instalira na već postojeću instalaciju Google Chrome-a i funkcioniše po principu generisanja pristupnog koda na računaru kojem želite da pristupite. Jednostavim unosom pomenutog koda uspostavlja se konekcija i "full control" pristup udaljenoj lokaciji.

 Detaljno uputstvo za podešavanja Chrome Remote Desktop dodatka možete pogledati klikom na sledeći
linkSaturday, October 8, 2011

Kvalifikovani elektronski potpis?

Aktuelna tema poslednjih meseci jeste pitanje elektronskog potpisa i mogućnosti potpisivanja e-mail poruka i prateće dokumentacije. U ovom izdanju pokušaćemo da pružimo odgovore na neka osnovna pitanja.

Digitalni potpis je tehnički termin koji označava primenu različitih matematičkih relacija i operacija, različitih ključeva - privatni za kreiranje i javni za verifikaciju digitalnog potpisa.

Digitalni potpis je istovremeno skup podataka u elektronskom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani sa drugim podacima u elektronskom obliku i koji služe za identifikaciju potpisnika i autentičnost potpisanog elektronskog dokumenta.

Elektronski potpis je pravni termin čija realizacija odgovara tehnologiji digitalnog potpisa, i predstavlja zakonsku kategoriju kojom se uređuje pitanje digitalnog potpisivanja podataka.
Kvalifikovani elektronski potpis je zvaničan elektronski potpis u Republici Srbiji u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i pravno je ekvivalentan svojeručnom potpisu koji se kreira na odgovarajući način i u odgovarajućim uslovima.

Kvalifikovane elektronske potpise izdaju akreditovana certifikacione organizacije: PKS, Pošta, MUP i Halcom.

Proces izdavanja podrazumeva podnošenje zahteva nekom od akreditovanih sertifikacionih tela uz kopiju lične kartice i uplatnice o uplaćenoj naknadi za izdavanje. Prema našem iskustvu celokupan proces zahteva 2-3 radna dana, i vaš potpis je spreman.
Najpopularnije aplikacije za digitalno potpisivanje su svakako Microsoft Office Word & Outlook kao i Adobe Acrobat. 

U cilju digitalnog potpisivanja podataka potrebno je da obezbedite čitar kartica (smart card reader) kao i pametnu karticu (smart card) koju dobijate od strane jednih od pomenutih sertifikacionih organizacija.