Wednesday, September 19, 2012

Kreiranje MySQL tabele iz PHP-a

Kako da kreirate MySQL tabelu koristeći PHP kod?
 
<?
$mysql_db = "DATABASE NAME";
$mysql_user = "MYSQL USERNAME";
$mysql_pass = "MYSQL PASSWORD";
$mysql_link = mysql_connect("localhost", $mysql_user, $mysql_pass);
mysql_select_db($mysql_db, $mysql_link);
$create_query = "CREATE TABLE klijenti (
    COUNT_ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    naziv VARCHAR(250),
    adresa VARCHAR(250),
    pib VARCHAR(250),
    datum DATETIME,
    PRIMARY KEY (COUNT_ID)
    )";
mysql_query($create_query, $mysql_link); print("Krieranje tabele <b>klijenti</b> je zavrseno!<p>"); ?>

Tuesday, September 11, 2012

Pozivanje PHP stranice preko JavaScript-a?

Primer koda za pozivanje PHP stranice uz pomoć JavaScript-a:

<script language="JavaScript" type="text/javascript"
src="http://www.mydomain.com/html.php"
<script>

Monday, September 10, 2012

PHP random link

Ukoliko ste nekada imali potrebu da na internet prezentaciji postavite reklamne linkove, ali tako da istu poziciju deli više oglašivača, sledeći kod je pravo rešenje za vas:

<?
$random_url = array("http://www.hostirex.com/1.html",
"http://www.hostirex.com/2.html",
"http://www.hostirex.com/3.html",
"http://www.hostirex.com/4.html",
"http://www.hostirex.com/5.html",
"http://www.hostirex.com/5.html");


$url_title = array("Test1",
"Test2",
"Test3",
"Test4",
"Test5",
"Test6");


$url_desc = array("Test1 sadrzaj",
"Test2 sadrzaj",
 "Test3 sadrzaj",
 "Test4 sadrzaj",
 "Test5 sadrzaj",
 "Test6 sadrzaj");


srand(time());
$sizeof = count($random_url);
$random = (rand()%$sizeof);


print("<center><a href=\"$random_url[$random]\">$url_title[$random]</a> $url_desc[$random]</center>");
?>

 
 

Wednesday, September 5, 2012

Lista besplatnih DNS servera

Google:
 • 8.8.8.8
 • 8.8.4.4

 • Dnsadvantage
 • 156.154.70.1
 • 156.154.71.1

 • OpenDNS
 • 208.67.222.222
 • 208.67.220.220

 • Norton
 • 198.153.192.1
 • 198.153.194.1

 • Verizon
 • 4.2.2.1
 • 4.2.2.2
 • 4.2.2.3
 • 4.2.2.4
 • 4.2.2.5
 • 4.2.2.6

 • Scrublt
 • 67.138.54.100
 • 207.225.209.66
 • Saturday, September 1, 2012

  Google PageSpeed Insight

  Sigurni smo da prilikom razvoja web prezentacije ili web aplikacije često imate pitanja u vezi brzine učitavanja stranice i da li to može brže i bolje? Svakako da je za odgovor na ovo pitanje neophodno uraditi analizu učitavanja, koja obezbeđuje detaljan pregled brzine učitavanja svih fajlova koji se zahtevaju prilikom posete početnoj stranici. Na internetu postoji veliki broj servisa koju pružaju ovakve usluge, ali danas vam preporučujemo PageSpeed Insight servis kompanije Google, dostupan i na srpskom jeziku, sa detaljnim prikazom karakteristika vaše stranice i velikim brojem saveta za poboljšanje i optimizaciju.

  Saturday, May 19, 2012

  CSS struktura?

  Svaka CSS definicija stila ima dve osnovne komponente:
  • Lista od jednog ili više selektora, razdvojenih zarezima koji definišu elemente na koje će se stil primeniti.
  • Deklarativni blok koji određuje šta se datim stilom zapravo postiže.
  Na primer ako su selektori h1 i h2, to znači da bi stil trebao da se primenjuje na sve h1 i h2 elemente. Ostatak definicije stila - deklarativni blok sadrži svojstva (fontove, boje i druga svojstva koja se primenjuju kao deo stila) i vrednosti koje bi ta svojstva trebalo da imaju.

  Primer:


  h1, h2 { font-family: sans-serif; color: #3366CC; }

  Sunday, May 13, 2012

  .htaccess redirekcija

  Ukoliko želite da podesite redirekciju sa jednog prema drugom domenu, sve što je neophodno jeste da u okviru vašeh .htaccess fajla definišete sledeće direktive:
  Options +FollowSymLinks
  RewriteEngine on
  RewriteRule (.*)
  http://www.domen.com

  Friday, May 4, 2012

  Kako da dugme Submit liči na tekst?

  Svakako je preporučljivo da dugme za potvrdu forme ima očekivan izgled koji je standardna za većinu korisnika, ali povremeno će vam odgovarati da dugme Submit više liči na običan tekst.

  Sve što je potrebno jeste da dodelite sledeći CSS kod:

  .btn{
      background_color: transparent;
      border: 0;
      padding: 0;
   }

  Wednesday, May 2, 2012

  You Tube video na vašem računaru? Besplatan download?

  Ukoliko ste kao i većina internet korisnika koja ipak želi da omiljeni YouTube video ima na svom računaru, ili na USB disku, ili da isti pošalje prijatelju ili saradniku, probajte  YouTube Downloader HD, besplatan program za download YouTube video fajlova.


  Sve što je potrebno jeste da unesete URL adresu na kojoj se nalazi video klip, odredite format i kvalitet i potvrdite na Download.

  Sunday, April 29, 2012

  Jednostavna PHP statistika

  Prilikom razvoja web aplikacija, česti su zahtevi za evidentiranjem broja posetilaca na celokupnom nalogu ili u okviru pojedinačnih stranica. Na internetu su dostupna mnogobrojna rešenja koja će "odraditi" posao i obezbediti kvalitetnu statistiku, ali svakako da poželimo sasvim običan kod koji će uz jednostavnu implementaciju pružiti minimum potrebnih podataka.

  U nastavku sledi primer jednostavnog koda koji je potrebno da kopirate na bilo koju stranicu na kojoj želite praćenje poseta (najčešće početna stranica prezentacije).  <?php
   function counter($file)
   {
    $contents = ((file_exists($file)) ? (preg_split("/((\r(?!\n))|((?!\r)\n)|(\r\n))/", file_get_contents($file))) : (array()));
   
    $incremented = false;
    if(count($contents) > 0)
     foreach($contents as &$line)
     {
      $line = explode("\t", $line);
      if($line[0] == $_SERVER["REMOTE_ADDR"])
      {
       $line[1]++;
       $line = implode("\t", $line);
       $incremented = true;
       break;
      }
      $line = implode("\t", $line);
     }
   
    if(!$incremented)
     $contents[] = $_SERVER["REMOTE_ADDR"]."\t1";
   
    $contents = implode("\r\n", $contents);
    file_put_contents($file, $contents);
   }
   
   counter("log.txt");
  ?>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
   <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <style type="text/css">
     h1
     {
      font: normal 32px "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", Verdana, sans-serif;
     }
   
     pre
     {
      font: 12px Consolas, Monaco, monospace;
      overflow: auto;
     }
    </style>
    <title>Statistika poseta</title>
   </head>
   <body>
    <h1>Log</h1>
    <pre><?php require "log.txt"; ?></pre>
   </body>
  </html>


  Log fajl koji se kreira sadrži listu IP adresa svih posetilaca za brojem pristupa koji su ostvareni.

  Wednesday, April 25, 2012

  Socijalizacija u 3 koraka

  Facebook, Twitter, Google+.  Deo realnosti bez koje ne funkcionišemo na najbolji način ili istovremena šansa da poslovne ciljeve ostvarimo i preko socijalnih mreža?
  Svakako da su obe pretpostavke tačne, jer deo korisnika socijalne mreže koristi privatno iako u poslednje vreme  sve značajniji deo koristi i u poslovne svrhe.

  Često dobijamo pitanja od korisnika kako na stranici da postave „Like “ za Facebok , opcije za Twitter i sl.

  Evo nekoliko konkretnih stranica na kojima možete generisati potrebne funkcionalnosti:

  Facebook: 
  http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/
  Twitter:
  https://twitter.com/about/resources/buttons?tw_p=twt#tweet
  Google+:
  http://www.google.com/webmasters/+1/button/

  Monday, April 16, 2012

  Zaštita sadržaja preko .htaccess i .htpasswd

  U cilju korišćenja .htaccess fajla za zaštitu sadržaja foldera, neophodno je da Apache server podešavanje bude konfigursano kao AllowOverride All. Ovo podešavanja podrazumeva da Apache server sledi instrukcije  .htaccess fajla, što je podrazumevno podešavanja za većinu Linux hosting rešenja, ali svakako proverite.

  Prvo, kopirajte sledeći tekst u vaš .htaccess fajl koji je neophodno da upload-ujete u folder koji želite da zaštitite:

  AuthName “Password Protect Directory”
  AuthType Basic
  AuthUserFile /home/username/.htpasswd
  <Limit GET POST PUT>
  Require valid-user
  </Limit>

  Pristupite vašem hosting nalogu i izvršite sledeću komandu:

  htpasswd -c /home/username/.htpasswd your_desire_username

  ili  iskoristite bilo koji internet servis za generisanje .htpasswd fajla.

  Tuesday, April 10, 2012

  Facebook Chat smajli :)

  Smile :-) :) :] =)
  Frown :-( :( :[ =(
  Tongue :-P :P :-p :p =P
  Grin :-D :D =D
  Gasp :-O :O :-o :o
  Wink ;-) ;)
  Glasses 8-) 8) B-) B)
  Sunglasses 8-| 8| B-| B|
  Grumpy >:( >:-(
  Unsure :/ :-/ :\ :-\
  Cry :'(
  Devil 3:) 3:-)
  Angel O:) O:-)
  Kiss :-* :*
  Heart <3
  Kiki ^_^
  Squint -_-
  Confused o.O O.o
  Upset >:O >:-O >:o >:-o
  Pacman :v
  Curly Lips :3
  Robot :|]
  Chris Putnam :putnam:
  Shark (^^^)
  Penguin <(")

  Monday, April 2, 2012

  Linux MySQL kroz terminal?

  Kreiranje i upload MySQL baze podataka:

  mysql -u root -p -e ‘create database mydatabase’
  mysql -u sales -p mydatabase < mydatabase.sql


  Brisanje MySQL baze podataka:

  show databases;
  rop database mydatabase;

  Eksportovanje baze podataka:

  mysqldump -u {database_username} -p {database_name} > mysqlbackup.sql

  Saturday, March 24, 2012

  Novi HTTP status kodovi

  428 - Precondition RequiredUkazuje da server zahteva uslovni upit. Tipična primena jeste izbegavanje "lost update" problema, gde klijent dobija stranje resursa, isti izmeni, i vrati na server, dok treća strana menja sadržaj na serveru što dovodi do konflikta. Na ovaj način server obezbeđuje da klijenti rade sa istim i tačnim fajl kopijama

  429 - Too Many Requests

  Ukazuje da je korisnik prosledio previše zahteva u određenom vremenskom periodu.

  431 - Request Header Fields Too Large
  Ukazuje da server ne želi da obradi prispeli zahtev jer su vrednosti u zaglavlju izvan očekivanih memorijskih vrednosti. Izmenom veličine zaglavlja i ponovnih zahtevom, isti će biti obrađen.

  511 - Network Authentication Required
  Ukazuje na potrebu autentifikacije od strane korisnika u cilju pristupa mreži.

  Monday, March 19, 2012

  Firefox 12 instalacija preko SSH-a komandi

  Ukoliko želite da instalirate Firefox 12 na vašoj Linux mašini, najbrži način da to učinite jeste da u okviru /etc/apt/sources.list liste dodelite novi repozitorijum:

  deb http://firefox-aurora.nwlinux.us lucid main

  Nakon toga, izvršite sledeće:

  sudo apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv-keys 72D340A3
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install firefox

  Sunday, March 11, 2012

  Proces registracije internet domena?

  Proces registracije?

  Proces registracije internet domena iz gTLD ili ccTLD adresnog prostora obavlja se u realnom vremenu, ali zbog tehničkih procesa tzv. propagiranja potrebno vreme da bi domen postao dostupan na mreži je od 24-48h.
  Osnovne faze u procesu registracije internet domena podrazumevaju:

  1.
  Odabir naziva domena od strane klijenta pretragom raspoloživosti domena preko definisanih formi za pretraživanje. Željeni internet domen može biti slobodan za registraciju, ili već zauzet ukoliko je registrovan od strane nekog drugog lica.

  2. Definisanje podataka o registrantu tj. vlasniku internet domena. Dostavljeni podaci upisuju se u WHOIS bazu koja je javno dostupan na uvid u cilju pregleda podataka o vlasništvu domena.

  3.
  Potvrda zahteva za registraciju domena i procesiranje plaćanja (uplata od strane korisnika u skladu sa predračunom)

  4. Proces registracije internet domena od strane domen registra, i propagiranje DNS parametara tj. usmeravanje domena prema hosting nalogu provajdera.

  Po okončanju pomenutih procesa, internet domen je registrovan i dostupan na mreži.


  Izvor: REGISTRACIJADOMENA.BIZ

  Friday, March 2, 2012

  Šta je internet domen?

  Šta je internet domen ?

  Internet domen je standardno registrovan na određeno fizičko ili pravno lice (vlasnika) u registru domena i predstavlja internet adresu koja se koristi za prikazivanje vaših internet strana kao što su poslovne ili lične prezentacije, internet servisi i sl.

  Svaki internet domen je jedinstven (po svetskim merilima), što znači da može da se registruje samo jednom.

  Internet domen je jedinstveno ime za web adresu (Internet stranicu).
  Upisom naziva određenog domena u adresno polje web pretraživača (Internet explorer, Firefox, Opera..), korisnici Interneta pristupaju određenoj adresi web stranice (websajta).
  Da bi ste omogućili razvoj vašeg biznisa i na internetu neophodno je registrovati domen.
  U današnje vreme kompanija ali i pojedinac treba da poseduje web stranicu. Ime te stranice treba da bude isto ili slično nazivu firme ili ličnom imenu. Pametno izabran domen je od izvanrednog značaja. Ime u kombinaciji sa logom i sloganom koji firmu čini jedinstvenim i prepoznatljivim je osnova moderne ekonomije i marketinga.Domeni su u današnje vreme tako važni da su neke kompanije morale da plate desetine miliona dolara da otkupe domen koji je neko drugi registrovao.


  Internet domen je istovremeno tekstualna oznaka koja označava skup uređaja ili internet servisa, povezanih u jednu tehničko-administrativnu celinu. Internet domen se sastoji od niza alfanumeričkih delova, razdvojenih tačkama, prema važećim internet standardima RFC 1034, 1035, 1122, 1123, 3596. Delovi domena mogu da sadrže brojeve (0-9), slova alfabeta (a-z) ? crticu (-). Dužina naziva domena ne može biti kraća od dva (2), ili duža od šezdesettri (63) znaka. Naziv domena ne sme da sadrži crticu na početku ili kraju, kao ni dve uzastopne crtice na trećoj ili četvrtoj poziciji.


  Šta je TLD (Top-Level Domain)?


  TLD (Top-Level Domain) ?? domen najvišeg nivoa u sistemu
  domenskih imena (Domain Name System). Postoje dve vrste domena najvišeg nivoa:
  • domeni opšte namene (Generic Top Level Domains)
  • domeni koji se dodeljuju na korišćenje državama (Country Code Top Level Domains)
  Šta je ccTLD (Country Code Top-Level Domain)?
  Svaka država, članica UN-a ,dobija oznaku koja se sastoji od dva znaka alfabeta. Ova oznaka se koristi za domen najvišeg nivoa (Country Code Top-Level Domain) koji predstavlja državu na internetu. Sve dodeljene oznake se mogu pronaći u ISO 3166-1-alpha-2 code tabeli. 

  Izvor: REGISTRACIJADOMENA.BIZ

  Monday, February 27, 2012

  Provera veličine fajlova

  Ukoliko ste korisnik Linux hostinga i imate omogućen SSH pristup vašem nalogu, sledeća komanda Vam može pomoći da provedite koliko pojedini folderi i fajlovi zauzimaju prostora na vašem nalogu:

  du -h --max-depth=1

  Wednesday, February 22, 2012

  Šta je Drupal?

  Drupal je open source CMS rešenje o čijem razvoju učestvuje zajednica sa preko 630,000+ korisnika i programera. Distribuira se u okviru GNU licence, što podrazumeva da je besplatan za download i da se može deliti sa drugim korisnicima. Open Source model podrazumeva i da kontinuiran razvoj obezbeđuje najnovnije tehnologije i funkcionalnosti koje karaketriše modularnosti, standardni i jednostavnost u koriščenju.

  Sa Drupalom, izrada internet prezentacija je jednostavna i logički konsekventna. Programiranje je stoga dosta sistematičnije i jednostavnije. Dodavanje nove funkcionalnosti je olakšano, kao i potpuno preoblikovanje Drupal sistema iz jednostavnog skupa web stranica u web aplikaciju. Pri tome nije potrebno promeniti sve postavke sistema ili interfejsa samo da bi dodali novu funkcionalnost.Drupal je poznat po pedantno programiranom kodu i dizajnu sistema. Struktura dizajna Drupala omogućava Drupal programerima da pišu kod koji koristi resurse sistema sa pažnjom i na tehnički ispravan način. To znači da problemi sa brzinom obrade i simultanog pristupa resursima (concurency issue ) verovatno neće predstavljati smetnju u svakodnevnom radu. To takođe znači da (ukoliko se pri razvoju sledi nekoliko jednostavnih pravila) upgrade postojećih sistema na novu verziju zahteva otprilike jedan radni dan...detaljnije

  Sunday, February 19, 2012

  Kopiraj simbol za svoj Twitter post :)

  ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ✐ ❂ ♓ ☨ ☧ ☦ ✁ ✃ ✄ ✎ ☬ ☫ ❉ ❆ ♅ ♇ ♆ ♙ ♟ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ © ® ™ … ∞ ≤ ≥ « » ç ∫ µ ◊ ı ¥ € £ ƒ $ º ª ‽ ♤ ✈ ♪ ☤ ♀ ☾ ☝ ♖ ✽ ☯ ♥ ☺ ♬ ☹ ☑ ✩ ☠ ✔ ✉ ♂ ✖ ✏ ♝ ❀ ♨ ❦ ☁ ✌ ♛ ❁ ☪ ☂ ★ ✇ ♺ ☭ ☃ ☛ ♞ ✿ ☮ ♘ ✾ ☄ ☟ ✝ ☼ ☚ ♟ ✺ ☥ ✂ ✍ ♕ ✵ ☉ ☇ ☈ ☡ ✠ ☊ ☋ ☌ ☍ ♁ ✇ ☢ ☣ ✣ ✡ ☞ ☜ ✜ ✛ ❥ ♗ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ Ω ≈ * § ∆ ¬ † & æ π ¡ ¿ ø å ∂ • ¶ œ Æ ß ÷ ‰ √ ª % ♠ ☎ ☻ ♫ ☒ ˚ ¯ º ‽ ≠ ˆ ˜ ˘ ∑ ƒ

  .СРБ domen

  Ćirilički internet domen .СРБ јe novi, drugi nacionalni domen Republike Srbiјe. Deo јe porodice domena sa internacionalizovanim nazivima (Internationalized Domain Name – IDN), odnosno domena čiјi nazivi nisu napisani engleskim alfabetom.

  Početak registraciјe .SRB domena јe 27. јanuar 2012. i posle ruskog .RF to јe drugi internet domen na svetu na ćiriličkom pismu koјi јe moguće registrovati.Nacionalni internet domen јe oznaka teritoriјalne pripadnosti i kao takav izuzetno јe bitan za definisanjee internet identiteta svih koјi žive i rade u Srbiјi. Zahvaljuјući osobenosti srpske ćirilice da јednom glasu odgovara јedno slovo, adrese .SRB domena će se, za razliku od mnoštva domena čiјi su nazivi na engleskom alfabetu, nedvosmisleno izgovarati upravo onako kako su i napisane.
  Prvih šest meseci pravo preče registraciјe .SRB domena imaće samo vlasnici postoјećih ili novoregistrovanih .RS domena, i to po promotivnoј ceni od 1 dinara (ovo јe cena koјu RNIDS naplaćuјe ovlašćenim registrima). Posle tog perioda, ćiriličke domene moći će da registruјe svako ko želi, bez obzira na to da li poseduјe određeni .RS domen ili ne.

  Svi “.срб” domeni registrovani u periodu prioritetne registracije (27.01-2012 – 26.07.2012) će imati sve iste podatke, kao i njima odgovarajući .rs domeni. Ovi domeni mogu da se registruju samo kod ovlašćenog registra kod kojeg je registrovan i odgovarajući .rs domen.

  HOSTIREX je omogućio svojim registrantima .rs domena da besplatno registruju “.срб” domene u periodu prioritetne registracije.

  Koji su preduslovi za registraciju .СРБ domena?
  Preduslov za registraciju domena jeste da ste i registraciju .RS domena obavili preko HOSTIREX-a, ukoliko to nije slučaj neophodno je da se obratite svom domen provajderu.

  Која је cena registracije .СРБ domena?
  Cena registracije .СРБ domena iznosi 1 din i registracija se obavlja na period od 12 meseci.

  Da li je moguće koristiti e-mail naloge na .СРБ domenima?
  Ova opcija tehnički trenutno nije omogućena.

  Da li prezentacija može podrazumevano da se razrešava prema .СРБ domenu?
  Svakako, neophodno je da kontaktirate tehničku podršku i isto će biti podešeno.