Sunday, May 13, 2012

.htaccess redirekcija

Ukoliko želite da podesite redirekciju sa jednog prema drugom domenu, sve što je neophodno jeste da u okviru vašeh .htaccess fajla definišete sledeće direktive:
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*)
http://www.domen.com

No comments:

Post a Comment