Saturday, May 19, 2012

CSS struktura?

Svaka CSS definicija stila ima dve osnovne komponente:
  • Lista od jednog ili više selektora, razdvojenih zarezima koji definišu elemente na koje će se stil primeniti.
  • Deklarativni blok koji određuje šta se datim stilom zapravo postiže.
Na primer ako su selektori h1 i h2, to znači da bi stil trebao da se primenjuje na sve h1 i h2 elemente. Ostatak definicije stila - deklarativni blok sadrži svojstva (fontove, boje i druga svojstva koja se primenjuju kao deo stila) i vrednosti koje bi ta svojstva trebalo da imaju.

Primer:


h1, h2 { font-family: sans-serif; color: #3366CC; }

Sunday, May 13, 2012

.htaccess redirekcija

Ukoliko želite da podesite redirekciju sa jednog prema drugom domenu, sve što je neophodno jeste da u okviru vašeh .htaccess fajla definišete sledeće direktive:
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*)
http://www.domen.com

Friday, May 4, 2012

Kako da dugme Submit liči na tekst?

Svakako je preporučljivo da dugme za potvrdu forme ima očekivan izgled koji je standardna za većinu korisnika, ali povremeno će vam odgovarati da dugme Submit više liči na običan tekst.

Sve što je potrebno jeste da dodelite sledeći CSS kod:

.btn{
    background_color: transparent;
    border: 0;
    padding: 0;
 }

Wednesday, May 2, 2012

You Tube video na vašem računaru? Besplatan download?

Ukoliko ste kao i većina internet korisnika koja ipak želi da omiljeni YouTube video ima na svom računaru, ili na USB disku, ili da isti pošalje prijatelju ili saradniku, probajte  YouTube Downloader HD, besplatan program za download YouTube video fajlova.


Sve što je potrebno jeste da unesete URL adresu na kojoj se nalazi video klip, odredite format i kvalitet i potvrdite na Download.