Tuesday, December 6, 2011

Top rsync komande?

rsync predstavlja mrežni protokol na Unix i Windows sistemima namenjen za sinhronizaciju fajlova između dve lokacije, i često se primenjuje za potrebe backup procedura na hosting platformama.
rsync prednosti:
 • prilikom prve sinhronizacije obavlja se kopiranje celokupnog sadržaja između izvornog i ciljnog fodlera, ali naredne sinhronizacije obavljaju kopiranje samo izmenjenog  sadržaja što utiče na brzinu prenosa tj. obezbeđuje  se inkrementalni backup
 • sigurnost podataka obezbeđuje se primenom ssh protokola tokom prenosa
 • rsync obavlja kompresovanje sadržaja tokom prenosa što značajno smanjuje bandwidth u odnosu na standardne procese kopiranja
 • nije potrebna posebna ili dodatna instalacija za korišćenje rsync komandi
Primer 1:
rsync -zvr /home/test/public_html /  /root/temp     (sinhronizacija sadržaja između dve lokacije u okviru istog servera)
Primer 2:
rsync -avz /home/test/  root@192.168.200.10:/home/backup/test/     (sinhronizacija sadržaja između local i remote servera)
Primer 3:
rsync -avz root@192.168.200.10:/home/backup/test /home/test     (sinhronizacija sadržaja između dve lokacije u okviru istog servera)
Primer 4:
rsync -avz --max-size='100K' root@192.168.200.10:/home/backup/test/ /home/test/     (sinhronizacija fajlova koji su manji od 100K)
 

Thursday, December 1, 2011

Šta je Authorization Code domena?

AUTH ili EPP kod domena je najčešće šifra od 6-16 karaktera i predstavlja dodatnu sigurnosnu meru za vlasnika domena. AUTH CODE osigurava da smo vlasnik domena može da obavi transfer domena. Ukoliko želite da obavite transfer com, net, org, info, biz, us domena neophodno je da na strani trenutnog domen registra zatražite AUTH CODE ( Autorizacioni kod ) domena. Zahtev za dostavljanjem pomenutog koda najčešće je u formi e-mail poruke koju je neophodno proslediti sa registrovane e-mail adrese koju ste koristili prilikom procesa registracije.

U cilju uspešnog transfera domena, isti mora biti aktivan. Ako je domen neaktivan, zaključan ili u procesu brisanja, onda nisu ispunjeni uslovi za proces transfera i neophodno je kontaktirati tehničku podršku provajdera za dodatne instrukcije. Domen mora biti registrovan više od 60 dana pre pokretanja procesa transfera tj. za domene koji od datuma registracije do datuma pokretanja transfera imaju manje od 60 dana prenos između registara nije dozvoljen. Transfer domena zahteva do 5 radnih dana nakon čega se isti evidentira na strani novog domen registra koji preuzima administraciju u skadu sa primljenim zahtevom korisnika.

Tuesday, November 15, 2011

Jednostavan CSS efekat za vašu HTML formu

Imate HTML formu na vašoj prezentaciji i želite da dodelite CSS efekat koji menja prikaz prilikom odabira nekog polja za unos?

Za drugačiji prikaz input ili textarea elementa u vašoj formi, dovoljno da je u zaglavlju HTML dokumenta u okviru CSS stilova unesete sledeći kod:

input:focus, textarea:focus{
 color:#ffffff;
 background-color:#333333;

}

Thursday, November 10, 2011

Promena Joomla administratorske lozinke - uputstvo

Verovatno ste više puta pokušavali da izmenite lozinku za administraciju u okviru vaše Joomla CMS instalacije, ali ova aktivnost ne podrazumeva samo "prekucavanje" u odgovarajućoj tabeli baze podataka, već enkripciju lozinke koju odaberete, kao i generisanje i izvršavanje odgovarajućeg MySQL upita. Uputstvo u nastavku na vrlo jednostavan način vam pomaže da za samo par minuta promenite lozinku.
 1. Odredite novu lozinku i unesite u formu za enkripciju ovde
 2. Generisani MySQL upit izvršite u vašem phpMyAdmin-u (demo) ili bilo kojoj drugoj aplikaciji za upravljanje bazom podataka.
 3. Potvrdite
Podrazumevano ime korisnika u tabeli jos_users je "Administrator" ali ukoliko ste prilikom instalacije definisali drugi naziv, potrebno je da isti zamenite u SQL upitu.

Tuesday, November 8, 2011

SSH pretraga fajlova većih od 100 MB?

Korisnik ste Dedicated ili VPS hosting rešenja po Linux-om, podrazumevano imate omogućen SSH pristup i želite da pronađete sve fajlove veće od npr. 100MB?

Potrebno je da se preko SSH klijenta povežete na vaš server, putanju podesite na lokaciju u kojoj želite da pokrenete pretragu/listing npr. /home i da izvršite sledeću komandu:

find . -type f -size +100000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'

Izmenom "-size +100000k" parametra, kriterijum možete prilagođavati vašim potrebama.

Sunday, November 6, 2011

Jednostruki ili dvostruki znaci navoda?

Jedna od vrlo čestih nedoumica kod početnika u PHP programiranju jeste kada je potrebno koristiti jednostuke a kada dvostuke znake navoda.

<?php 
   $example = 'hello world';

   echo '$example'; // rezultat: $example 
   echo "$example"; // rezultat: hello world 
?>


U PHP programskom kodu postoji značajna razlika između ‘ i “. Ukoliko koristite dvostruke znake navoda podrazumeva se da će PHP parser proveravati određenu varijablu koja se nalazi u okviru dvostrukih znakova navoda. Ukoliko koristite jednostruke znake navoda, to znači da je potrebno štampati tj. prikazati sadržaj u okiru pomenutih znakova. Svakako da je tačno da ukoliko koristite dvostruke navoda umesto jednostrukih znakova, konačan rezultat će biti tačan, tj. dobićete odgovarajući ispis, ali ovo je svakako bespotrebno trošenje procesorske snage i vremena.

Friday, November 4, 2011

Šta je SSL?

SSL (Secure Sockets Layer) predstavlja globalni standard bezbedonosne tehnologije razvijen od strane Netscape-a 1994. godine. SSL je usko vezan sa procesima enkripcije, jer kreira šifrovanu vezu između web servera i web brauzera, obezbeđujući siguran i pouzdan prenos podataka. Potvrda SSL prisustva jeste katanac u zaglavlju web brauzera. SSL protokol koristi veliki broj različitih provajdera u cilju zaštite klijenata na način da sve online transakcije ostaju strogo poverljive.

Kako biste mogli da koristite SSL protokol, web server zahteva korišćenje SSL sertifikata. Sertifikati se izdaju od strane sertifikacionog tela (CA) i namenjeni su kontroli e-transakacija, naročito kod kupovine proizvoda i usluga na internetu.

Gde je potreban SSL?
 • Transakcije online poručivanja, plaćanja i obrade korisničkih zahteva

Podešavanje sertifikata na hosting nalogu sa cPanel administracijom je vrlo jednostavno, i zahteva par aktivnosti koje su najčešće detaljno objašnjenje od strane proizvođača ili možete očekivati pomoć hosting provajdera.

Aktuelnu ponudu sertifikata možete pogledati ovde

Monday, October 17, 2011

Problem sa brisanjem MySQL korisnika?

Prilikom re-kreiranja hosting naloga ili pokretanja restore procedure za backup kopiju, na serverima koji su pod Linux operativnim sistemom sa cPanel administracijom, povremeno se javlja sledeća greška:
Account Creation Status: failed (Sorry, a mysql user with the name xxx already exists.)
Razlog je greška prilikom procedure brisanja naloga gde se ne obavi brisanje podataka o korisniku u okviru cPanel db konfiguracionog  fajla koji se nalazi na adresi:  /var/cpanel/databases/users.db
Sve što je potrebno jeste da izbrišete korisnike koji više nisu validni u prethodno pomenutom fajlu, i da obavite resetovanje mysql servisa.

Sunday, October 16, 2011

Chrome Remote Desktop BETA uputstvo za podešavanje

Kompanija Google, lider u razvoju internet tehnologija predstavila je novo plug-in rešenje za popularni Google Chrome, namenjeno remote pristupu računarima pod imenom Chrome Remote Desktop. Radi se o aktuelnoj BETA verziji koja je već na raspolaganju korisnicima, dok se konačna verzija priprema sa dosta novih funkcionalnosti.

Chrome Remote Desktop predstavlja dodatak koji se instalira na već postojeću instalaciju Google Chrome-a i funkcioniše po principu generisanja pristupnog koda na računaru kojem želite da pristupite. Jednostavim unosom pomenutog koda uspostavlja se konekcija i "full control" pristup udaljenoj lokaciji.

 Detaljno uputstvo za podešavanja Chrome Remote Desktop dodatka možete pogledati klikom na sledeći
linkSaturday, October 8, 2011

Kvalifikovani elektronski potpis?

Aktuelna tema poslednjih meseci jeste pitanje elektronskog potpisa i mogućnosti potpisivanja e-mail poruka i prateće dokumentacije. U ovom izdanju pokušaćemo da pružimo odgovore na neka osnovna pitanja.

Digitalni potpis je tehnički termin koji označava primenu različitih matematičkih relacija i operacija, različitih ključeva - privatni za kreiranje i javni za verifikaciju digitalnog potpisa.

Digitalni potpis je istovremeno skup podataka u elektronskom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani sa drugim podacima u elektronskom obliku i koji služe za identifikaciju potpisnika i autentičnost potpisanog elektronskog dokumenta.

Elektronski potpis je pravni termin čija realizacija odgovara tehnologiji digitalnog potpisa, i predstavlja zakonsku kategoriju kojom se uređuje pitanje digitalnog potpisivanja podataka.
Kvalifikovani elektronski potpis je zvaničan elektronski potpis u Republici Srbiji u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i pravno je ekvivalentan svojeručnom potpisu koji se kreira na odgovarajući način i u odgovarajućim uslovima.

Kvalifikovane elektronske potpise izdaju akreditovana certifikacione organizacije: PKS, Pošta, MUP i Halcom.

Proces izdavanja podrazumeva podnošenje zahteva nekom od akreditovanih sertifikacionih tela uz kopiju lične kartice i uplatnice o uplaćenoj naknadi za izdavanje. Prema našem iskustvu celokupan proces zahteva 2-3 radna dana, i vaš potpis je spreman.
Najpopularnije aplikacije za digitalno potpisivanje su svakako Microsoft Office Word & Outlook kao i Adobe Acrobat. 

U cilju digitalnog potpisivanja podataka potrebno je da obezbedite čitar kartica (smart card reader) kao i pametnu karticu (smart card) koju dobijate od strane jednih od pomenutih sertifikacionih organizacija.
 

Monday, September 26, 2011

BizMail - e-mail hosting za poslovne korisnike

BizMail servis namenjen je poslovnim korisnicima koji žele stabilan i pouzdan e-mail hosting. Profesionalna e-mail komunikacija zahteva upotrebu sopstvenog identiteta tj. ime kompanije kao standardnog dela vaše e-mail adrese.
Prednosti BizMail-a?

ime.prezime@kompanija.com .Obezbedite pouzdan e-mail hosting za vaše poslovanje. Registrujte naziv domena vaše kompanije i već danas krenite u svet moderne poslovne e-mail korespodencije sa sopstvenim identitetom.


Microsoft Outlook podrška .Koristite Microsoft Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Apple Mail ili bilo koji drugi lokalni e-mail klijent za pristup porukama.
IMAP, POP3, SMTP i Webmail pristup .Uz BizMail servis e-mail porukama možete pristupiti posredstvom svih standardnih mail protokola kao i preko 3 predefinisana webmail klijenta.

Blackberry, iPhone i PDA podrška .U svakom trenutku iskoristite mobilnost vašeg uređaja. Jednostavnim podešavanjima pristupite vašim porukama u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta.

100% SPAM zaštita .Predefinisani mail filteri sprečavaju prijem neželjene pošte. Na raspolaganju su Vam filteri u okviru svakog e-mail naloga gde samostalno možete obavljati podešavanja i filtrirati dolazne poruke.

100% uptime .BizMail servis dostupan je 24h dnevno

Bezbednost internet podataka

Podaci koje računari čuvaju, šalju i primaju, mogu biti poverljive prirode. Na primer to mogu biti podaci namenjeni samo užem krugu korisnika ili lični podaci koji se šalju kao što su lozinke, adrese i brojevi kreditnih kartica. Pošto je web server po samoj svojoj prirodi računar kome se pristupa iz spoljnog sveta, poželjno je čuvati samo one podatke koji treba da budu javni ili podatke koji su prikupljeni od strane posetioca preko aplikacija u okviru hosting naloga. Kako bi se smanjio rizik od neovlašćenog pristupa poverljivim podacima moraju se ograničiti broj i vrste načina na koje se može pristupiti podacima, kao i broj ljudi kojima će to biti dozvoljeno. Ovo konkretno podrazumeva da je o zaštiti podataka potrebno razmišljati već pri organizaciji hosting sadržaja i korišćenih aplikacija. Neophodno je pažljivo konfigurisati server i softver, pažljivo programirati, detaljno testirati, uklanjati nepotrebne servise sa web servera i proveravati identitet korisnika.
Uklanjanje sa web servera svih servisa koji nisu neophodni da bi se smanjio broj potencijalnih slabih tačaka svakako je dobra mera zaštite. Svaki servis koji je aktivan an računaru može biti ranjiv. Za svaki od njih moraju se imati ažurne verzije da bismo bili sigurni da nemaju nijedan poznati bezbedonosni propust . Kada se razmatraju mere zaštite , prvo treba utvrditi koliko su važni podaci koje treba zaštiti i na sopstvenoj strani u odnosu na potencijalnu zloupotrebu. Najlakše je poći od principa da je svakoj web lokaciji uvek potreban najviši stepen bezbednosti ali to svakako da prouzrokuje dodatne fin. troškove.
Vrednost podataka uskladištenih na hosting serveru prosečnog korisnika, kompanije, banke ili vojne organizacije nije ista, i srazmerno tome je i trud koji će neko uložiti da bi došao do pomenutih podataka. Kakvi su rizici na nekoj web lokaciji? Kakve su bezbedonosne pretnje? U zavisnosti od lokacije, bezbedonosne pretnje mogu biti sledeće:
 • Neovlašćen pristup poverljivim podacima
 • Gubljenje ili uništenje podataka
 • Zlonamerne izmene podataka
 • Softverske greške
 • Problemi u radu aplikacija
 • Problemi u radu servera
Utvrđivanje identiteta znači da od korisnika zahtevate da dokaže svoj identitet. Kada sistem zna ko šalje zahtev, može da odluči da li će tom korisniku dozvoliti pristup. Identitet korisnika može da se proveri na više načina, a na standardnim web lokacijama uobičajena su dva metoda: lozinke i digitalni potpisi. Podaci mogu biti otkriveni i dok putuju mrežom. Iako protokol TCP/IP ima puno dobrih osobina zbog kojih je postao defacto standard za povezivanje različitih mreža na internetu, bezbednost nije među njima. TCP/IP podatke prvo rastavlja na pakete koje zatim prosleđuje s jednog računara na drugi sve do konačnog odredišta. To znači da na svom putu podaci prolaze kroz više računara, što za posledicu ima i mogućnost zloupotrebe ukoliko se ne preduzmu kvalitetni sistemi zaštite.

HOSTIREX politika zaštite podataka?

Uvodne napomene o značaju kvalitetne, pouzdane i pravovremene zaštite podataka obavezuju hosting provajdera da u granicama tehnički raspoloživih resursa preduzme sve mere u cilju zaštite integriteta podataka na svim hosting nalozima. S tim u vezi bezbednost svih servera u okviru naše mreže osigurana je proverenim antivirusnim sistemima, naprednim firewall rešenjima koja su delimično modifikovana u cilju dodatnih detekcija, kao i kontinuiranim monitoringom servera.

Dodatne skripte kao rezultat in-house razvoja obezbeđuju i detekciju de-facement aktivnosti na index-im stranicama prezentacija, praćenje opterećenja osnovnih resursa (rada procesora i memorije) kao i automatsko terminisanje procesa koji prouzrokuju probleme u stabilnosti i radu servera. Standardni Apache log fajlovi uz odgovarajućih poznavanje filtera za prikaz pouzdan su izvor velikog broja informacija na osnovu kojih je moguće proveriti uzroke problema u radu. Redovan update softvera od strane dobavljača servisa tj. proizvođača softvera dodatno osiguravaju bezbednost podataka.Svakako da korisničke skripte i tzv. 3rd-party rešenja koja nisu testirana od
strane tehničke podrške i koja nisu deo standardne instalacije mogu da prouzrokuju probleme, oštećenja ili kompromitovanje podataka. Nažalost, u ovakvim situacijama resursi tehničke podrške su ograničeni i nisu uvek u mogućnosti da ovakve i slične probleme reše, i vrlo često se pristupa restore procedurama ili reinstalaciji hosting naloga.Svim
HOSTIREX korisnicima je na raspolaganju niz funkcionalnosti za zaštitu pristupa podacima i pojedinim delovima hosting naloga, prvenstveno preko opcije Password Protected Directories u okviru cPanel-a, IP Deny Manager administracije, kao i pojedinačnih .htaccess fajlova koje je moguće generisati
.