Tuesday, November 15, 2011

Jednostavan CSS efekat za vašu HTML formu

Imate HTML formu na vašoj prezentaciji i želite da dodelite CSS efekat koji menja prikaz prilikom odabira nekog polja za unos?

Za drugačiji prikaz input ili textarea elementa u vašoj formi, dovoljno da je u zaglavlju HTML dokumenta u okviru CSS stilova unesete sledeći kod:

input:focus, textarea:focus{
 color:#ffffff;
 background-color:#333333;

}

Thursday, November 10, 2011

Promena Joomla administratorske lozinke - uputstvo

Verovatno ste više puta pokušavali da izmenite lozinku za administraciju u okviru vaše Joomla CMS instalacije, ali ova aktivnost ne podrazumeva samo "prekucavanje" u odgovarajućoj tabeli baze podataka, već enkripciju lozinke koju odaberete, kao i generisanje i izvršavanje odgovarajućeg MySQL upita. Uputstvo u nastavku na vrlo jednostavan način vam pomaže da za samo par minuta promenite lozinku.
  1. Odredite novu lozinku i unesite u formu za enkripciju ovde
  2. Generisani MySQL upit izvršite u vašem phpMyAdmin-u (demo) ili bilo kojoj drugoj aplikaciji za upravljanje bazom podataka.
  3. Potvrdite
Podrazumevano ime korisnika u tabeli jos_users je "Administrator" ali ukoliko ste prilikom instalacije definisali drugi naziv, potrebno je da isti zamenite u SQL upitu.

Tuesday, November 8, 2011

SSH pretraga fajlova većih od 100 MB?

Korisnik ste Dedicated ili VPS hosting rešenja po Linux-om, podrazumevano imate omogućen SSH pristup i želite da pronađete sve fajlove veće od npr. 100MB?

Potrebno je da se preko SSH klijenta povežete na vaš server, putanju podesite na lokaciju u kojoj želite da pokrenete pretragu/listing npr. /home i da izvršite sledeću komandu:

find . -type f -size +100000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'

Izmenom "-size +100000k" parametra, kriterijum možete prilagođavati vašim potrebama.

Sunday, November 6, 2011

Jednostruki ili dvostruki znaci navoda?

Jedna od vrlo čestih nedoumica kod početnika u PHP programiranju jeste kada je potrebno koristiti jednostuke a kada dvostuke znake navoda.

<?php 
   $example = 'hello world';

   echo '$example'; // rezultat: $example 
   echo "$example"; // rezultat: hello world 
?>


U PHP programskom kodu postoji značajna razlika između ‘ i “. Ukoliko koristite dvostruke znake navoda podrazumeva se da će PHP parser proveravati određenu varijablu koja se nalazi u okviru dvostrukih znakova navoda. Ukoliko koristite jednostruke znake navoda, to znači da je potrebno štampati tj. prikazati sadržaj u okiru pomenutih znakova. Svakako da je tačno da ukoliko koristite dvostruke navoda umesto jednostrukih znakova, konačan rezultat će biti tačan, tj. dobićete odgovarajući ispis, ali ovo je svakako bespotrebno trošenje procesorske snage i vremena.

Friday, November 4, 2011

Šta je SSL?

SSL (Secure Sockets Layer) predstavlja globalni standard bezbedonosne tehnologije razvijen od strane Netscape-a 1994. godine. SSL je usko vezan sa procesima enkripcije, jer kreira šifrovanu vezu između web servera i web brauzera, obezbeđujući siguran i pouzdan prenos podataka. Potvrda SSL prisustva jeste katanac u zaglavlju web brauzera. SSL protokol koristi veliki broj različitih provajdera u cilju zaštite klijenata na način da sve online transakcije ostaju strogo poverljive.

Kako biste mogli da koristite SSL protokol, web server zahteva korišćenje SSL sertifikata. Sertifikati se izdaju od strane sertifikacionog tela (CA) i namenjeni su kontroli e-transakacija, naročito kod kupovine proizvoda i usluga na internetu.

Gde je potreban SSL?
  • Transakcije online poručivanja, plaćanja i obrade korisničkih zahteva

Podešavanje sertifikata na hosting nalogu sa cPanel administracijom je vrlo jednostavno, i zahteva par aktivnosti koje su najčešće detaljno objašnjenje od strane proizvođača ili možete očekivati pomoć hosting provajdera.

Aktuelnu ponudu sertifikata možete pogledati ovde