Thursday, November 10, 2011

Promena Joomla administratorske lozinke - uputstvo

Verovatno ste više puta pokušavali da izmenite lozinku za administraciju u okviru vaše Joomla CMS instalacije, ali ova aktivnost ne podrazumeva samo "prekucavanje" u odgovarajućoj tabeli baze podataka, već enkripciju lozinke koju odaberete, kao i generisanje i izvršavanje odgovarajućeg MySQL upita. Uputstvo u nastavku na vrlo jednostavan način vam pomaže da za samo par minuta promenite lozinku.
  1. Odredite novu lozinku i unesite u formu za enkripciju ovde
  2. Generisani MySQL upit izvršite u vašem phpMyAdmin-u (demo) ili bilo kojoj drugoj aplikaciji za upravljanje bazom podataka.
  3. Potvrdite
Podrazumevano ime korisnika u tabeli jos_users je "Administrator" ali ukoliko ste prilikom instalacije definisali drugi naziv, potrebno je da isti zamenite u SQL upitu.

No comments:

Post a Comment