Saturday, May 19, 2012

CSS struktura?

Svaka CSS definicija stila ima dve osnovne komponente:
  • Lista od jednog ili više selektora, razdvojenih zarezima koji definišu elemente na koje će se stil primeniti.
  • Deklarativni blok koji određuje šta se datim stilom zapravo postiže.
Na primer ako su selektori h1 i h2, to znači da bi stil trebao da se primenjuje na sve h1 i h2 elemente. Ostatak definicije stila - deklarativni blok sadrži svojstva (fontove, boje i druga svojstva koja se primenjuju kao deo stila) i vrednosti koje bi ta svojstva trebalo da imaju.

Primer:


h1, h2 { font-family: sans-serif; color: #3366CC; }

No comments:

Post a Comment