Wednesday, February 22, 2012

Šta je Drupal?

Drupal je open source CMS rešenje o čijem razvoju učestvuje zajednica sa preko 630,000+ korisnika i programera. Distribuira se u okviru GNU licence, što podrazumeva da je besplatan za download i da se može deliti sa drugim korisnicima. Open Source model podrazumeva i da kontinuiran razvoj obezbeđuje najnovnije tehnologije i funkcionalnosti koje karaketriše modularnosti, standardni i jednostavnost u koriščenju.

Sa Drupalom, izrada internet prezentacija je jednostavna i logički konsekventna. Programiranje je stoga dosta sistematičnije i jednostavnije. Dodavanje nove funkcionalnosti je olakšano, kao i potpuno preoblikovanje Drupal sistema iz jednostavnog skupa web stranica u web aplikaciju. Pri tome nije potrebno promeniti sve postavke sistema ili interfejsa samo da bi dodali novu funkcionalnost.Drupal je poznat po pedantno programiranom kodu i dizajnu sistema. Struktura dizajna Drupala omogućava Drupal programerima da pišu kod koji koristi resurse sistema sa pažnjom i na tehnički ispravan način. To znači da problemi sa brzinom obrade i simultanog pristupa resursima (concurency issue ) verovatno neće predstavljati smetnju u svakodnevnom radu. To takođe znači da (ukoliko se pri razvoju sledi nekoliko jednostavnih pravila) upgrade postojećih sistema na novu verziju zahteva otprilike jedan radni dan...detaljnije

1 comment:

  1. I just came across from this site and I read it. It is so nice and I get many thinks about the different flags. So thanks for posting me. I often visit on this site. Choosing your CMS is very influential long term I am a big fan of Drupal. Because Considering the biggest .edu sites such as Arizona State and Stanford use Durpal, I chose Drupal For our Drupal hosting I went with GetPantheon including features like Multidev which solution do you prefer?
    Drupal Git

    ReplyDelete