Monday, April 16, 2012

Zaštita sadržaja preko .htaccess i .htpasswd

U cilju korišćenja .htaccess fajla za zaštitu sadržaja foldera, neophodno je da Apache server podešavanje bude konfigursano kao AllowOverride All. Ovo podešavanja podrazumeva da Apache server sledi instrukcije  .htaccess fajla, što je podrazumevno podešavanja za većinu Linux hosting rešenja, ali svakako proverite.

Prvo, kopirajte sledeći tekst u vaš .htaccess fajl koji je neophodno da upload-ujete u folder koji želite da zaštitite:

AuthName “Password Protect Directory”
AuthType Basic
AuthUserFile /home/username/.htpasswd
<Limit GET POST PUT>
Require valid-user
</Limit>

Pristupite vašem hosting nalogu i izvršite sledeću komandu:

htpasswd -c /home/username/.htpasswd your_desire_username

ili  iskoristite bilo koji internet servis za generisanje .htpasswd fajla.

No comments:

Post a Comment