Sunday, March 11, 2012

Proces registracije internet domena?

Proces registracije?

Proces registracije internet domena iz gTLD ili ccTLD adresnog prostora obavlja se u realnom vremenu, ali zbog tehničkih procesa tzv. propagiranja potrebno vreme da bi domen postao dostupan na mreži je od 24-48h.
Osnovne faze u procesu registracije internet domena podrazumevaju:

1.
Odabir naziva domena od strane klijenta pretragom raspoloživosti domena preko definisanih formi za pretraživanje. Željeni internet domen može biti slobodan za registraciju, ili već zauzet ukoliko je registrovan od strane nekog drugog lica.

2. Definisanje podataka o registrantu tj. vlasniku internet domena. Dostavljeni podaci upisuju se u WHOIS bazu koja je javno dostupan na uvid u cilju pregleda podataka o vlasništvu domena.

3.
Potvrda zahteva za registraciju domena i procesiranje plaćanja (uplata od strane korisnika u skladu sa predračunom)

4. Proces registracije internet domena od strane domen registra, i propagiranje DNS parametara tj. usmeravanje domena prema hosting nalogu provajdera.

Po okončanju pomenutih procesa, internet domen je registrovan i dostupan na mreži.


Izvor: REGISTRACIJADOMENA.BIZ

No comments:

Post a Comment